Dừng tổ chức thu bảo hiểm tự nguyện trong các trường học
Các cơ sở giáo dục, đào tạo không tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện. Đây là một trong những nội dung trong công văn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, học viện, cao đẳng.
Dừng tổ chức thu bảo hiểm tự nguyện trong các trường học - ảnh 1Học sinh chỉ đóng bảo hiểm y tế 6 tháng một lần. (Ảnh: TTXVN)

Đối với bảo hiểm y tế bắt buộc, năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên có thay đổi (4,5% mức lương cơ sở/tháng). 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 12 tháng một lần vào thời điểm đầu năm học, gây khó khăn cho học sinh, sinh viên và gia đình người học, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, gia đình người học và thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần và tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học.

Bộ cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định.

Theo đó, kinh phí này được chi để mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục…/.

Theo Vietnam+