Đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển của 100 trường đại học, cao đẳng
(PLO)- Để tạo điều kiện thuận tiện hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai thông tin đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

Đây là đường dây nóng hỗ trợ công tác xét tuyển của 100 đại học, học viện, trường đại họccao đẳng.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật. 

TN