Bộ GD-ĐT vừa bổ sung tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc, học tập và nơi công cộng vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Phổ biến và thực thi hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá (31/5) và Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5/2013), Bộ GD-ĐT vừa đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổ chức tuyên truyền phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL).

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật.

Tổ chức phát động xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá; treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm. Đặc biệt, bổ sung tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc, học tập và nơi công cộng vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động PCTHTL như mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá ... Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5/2013) tại cổng ra vào cơ quan, đơn vị.

Theo Hồng Hạnh (DT)