(PL)- Ngày 21-7, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã làm việc với UBND tỉnh Bến Tre và Sở GD&ĐT tỉnh này xung quanh các khiếu nại của giáo viên tiếng Anh đối với chương trình nâng chuẩn ngoại ngữ theo Đề án đổi mới dạy và học ngoại ngữ.

 

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh điều chỉnh một phần nội dung công văn xử lý giáo viên không hoàn thành khóa đào tạo. Theo đó, sẽ không cắt thi đua, không phải bồi thường kinh phí đào tạo đối với những trường hợp giáo viên thi rớt với điều kiện giáo viên phải đảm bảo việc học, việc thi lấy chứng chỉ theo khung năng lực sáu bậc của Bộ GD&ĐT một cách nghiêm túc.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre đã có công văn yêu cầu các đơn vị không xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ đi học các lớp nâng chuẩn tiếng Anh; giáo viên không thi đậu trong kỳ thi nâng chuẩn tiếng Anh cũng như chưa được cử đi bồi dưỡng nâng chuẩn lên B2 và C2 đều bị đánh giá chưa đạt chuẩn nghề nghiệp; xử lý kỷ luật đối với giáo viên không tham gia học đầy đủ, bỏ thi và bồi thường kinh phí đào tạo.

HOÀNG NAM