Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM
(PLO)- Mời thí sinh, phụ huynh tham khảo gợi ý giải đề thi Văn tuyển sinh 10 tại TP.HCM

Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 1
Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 2

Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 3

Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 4

Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 5

Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 6

Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 7
Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 8

Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 9
Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 10

Gợi ý giải đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM - ảnh 11

Nguyễn Thị Thủy Tiên, TH Quốc tế Á Châu, TP.HCM