Gợi ý kết quả môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
(PLO)- Bài giải môn Toán mã 106 do Ts. Phạm Hồng Danh, Ts. Nguyễn Phú Vinh (Trường THPT Vĩnh Viễn – TP.HCM) thực hiện.

Gợi ý kết quả môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 - ảnh 1

Gợi ý kết quả môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 - ảnh 2

Gợi ý kết quả môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 - ảnh 3

Gợi ý kết quả môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 - ảnh 4

Gợi ý kết quả môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 - ảnh 5

Gợi ý kết quả môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 - ảnh 6

Các thí sinh có thể tải về gợi ý tại đây

P.ĐIỀN