(PL)- Chiều 15-8, tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định), GS Ngô Bảo Châu đã có buổi giao lưu với 400 sinh viên Bình Định và 100 sinh viên đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc.

GS Ngô Bảo Châu chia sẻ các bạn sinh viên cần tiếp tục nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu khoa học, mở rộng tri thức. Đây chính là con đường đúng đắn và thiết thực nhất trong công cuộc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, thể hiện lòng yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Trước những câu hỏi về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của thanh niên với bảo vệ chủ quyền biển đảo, GS Ngô Bảo Châu góp ý việc bảo vệ biển đảo, chủ quyền đất nước là quá trình lâu dài. Trước mắt các bạn sinh viên hãy nâng cao tri thức của mình để phát triển đất nước. Đồng thời muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì việc nghiên cứu về lịch sử, địa lý, luật pháp Việt Nam cũng như quốc tế cũng là điều cần thiết. Khi mọi người đã có đủ tri thức, đất nước vững mạnh thì sẽ không có quốc gia nào dám xâm phạm lãnh thổ.

GH