Hà Nội: Tăng học phí 33,3% từ năm học 2016-2017
(PLO)- Đó là mức tăng học phí của Hà Nội vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua trong nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2016-2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của TP Hà Nội. 

Cụ thể, mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà, cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập, năm học 2016-2017 tại khu vực thành thị tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 33%); khu vực nông thôn tăng từ 30.000 lên 40.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 33%); khu vực miền núi tăng từ 8000 lên 10.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 25%).

Giải thích về căn cứ để Hà Nội thực hiện tăng học phí đối với các cấp học trên ông Nguyễn Hữu Độ, Giám Đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho hay: Mức thu học phí hiện nay của Hà Nội ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định của Chính phủ. Trong khi đó các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương. Kinh phí còn lại 60% nguồn thu học phí được sử dụng để chi hỗ trợ phục vụ giảng dạy và học tập, điều này sẽ hạn chế về nguồn lực hỗ trợ các cơ sở giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học. 

“Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư các năm, do Tổng cục Thống kê công bố, TP Hà Nội là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao so với thu nhập bình quân của cả nước. Tuy nhiên, hiện nay, mức thu học phí của Hà Nội ở mức thấp so với mức thu của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh đồng bằng sông Hồng nên chưa huy động được nguồn lực từ đóng góp của người dân cho giáo dục” - ông Độ nói.

Ông Độ cũng khẳng định việc tăng học phí của Hà Nội tuân thủ các nguyên tắc: Mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hằng năm. Mức thu học phí trong khung quy định của Chính phủ và phù hợp với định hướng, lộ trình tính giá dịch vụ công trong giai đoạn tới theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Mức thu học phí phù hợp mặt bằng chung của bốn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Theo đó, Hà Nội đã đề xuất lộ trình tăng học phí tăng dần theo hằng năm và chậm nhất đến năm học 2020-2021, mức thu học phí của Hà Nội bằng mức trần đối với các đơn vị chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

TRỌNG PHÚ