(PLO)- Đó là thông tin đáng lưu ý vừa được NXB Giáo dục Việt Nam gửi đến các cơ quan báo chí chiều 9-8 về việc ổn định thị trường sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2017-2018.

Theo đó, phía NXB Giáo dục Việt Nam cho biết để chuẩn bị sách cho năm học mới, đã phát hành trên 100 triệu bản sách giáo khoa (SGK), đạt 95,1% kế hoạch để đảm bảo ổn định thị trường sách giáo dục. Ngoài ra, NXB Giáo dục Việt Nam đã cung ứng trên 95 triệu bản sách bổ trợ, sách tham khảo các loại, bản đồ-tranh ảnh giáo dục... phục vụ nhu cầu của học sinh, giáo viên, phụ huynh và xã hội.

NXB này cũng đã tổ chức hai tháng cao điểm phát hành sách giáo dục trong dịp hè này. Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra nhằm ổn định thị trường phát hành sách tại các địa phương; đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, không để xảy ra thiếu sách, sốt sách trong phạm vi cả nước.

Theo phía NXB, giá bán SGK từ lớp 1 đến lớp 12 vẫn được giữ như những năm học trước. Cụ thể như bộ sách lớp 1 giá 47.500 đồng, lớp 2 là 25.300 đồng/bộ, lớp 5 là 78.300 đồng/bộ, lớp 6 + tiếng Anh là 97.700 đồng/bộ, lớp 7 + tiếng Anh là 114.500 đồng/bộ; sách lớp 12 + tiếng Anh là 153.500 đồng/bộ...

Đặc biệt, theo phía NXB Giáo dục Việt Nam, vừa qua Ban chống in lậu của NXB Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với các ban, ngành chức năng có thẩm quyền phát hiện và xử lý kịp thời nhiều hiện tượng sách bị in lậu trên thị trường. Cụ thể: Khu vực phía Bắc, phát hiện Công ty TNHH Hải Anh in lậu ba vạn bìa SGK tiếng Anh; Xưởng in bao bì Thiên Phú và Công ty In bao bì Hải Chiến (đều ở Hà Nội) đang gia công lậu một số lượng khá lớn bìa SGK tiếng Anh.

Ở khu vực miền Trung, đoàn cũng phát hiện sách giả: Hướng dẫn học Tin học 3, 4, 5 tại Quảng Ngãi; sách tiếng Anh tại Bình Định; một số sách tiếng Anh lớp 7, lớp 8 (sách học sinh và sách bài tập) tại Đà Nẵng.

Riêng khu vực miền Nam, đoàn đã phát hiện cơ sở in lậu sách giáo dục tại Đắk Lắk với số lượng trên 3.000 bản; tại Khánh Hòa với số lượng trên 1.000 bản, chủ yếu là sách tiếng Anh, vở bài tập tiếng Anh và các môn học khác.

PHẠM ANH