Hiệu trưởng trên 10 năm thu nhập chỉ 7-10 triệu/tháng
 (PLO)- Tổng thu nhập này đã tính bao gồm các khoản lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, chính sách hỗ trợ và các khoản khác.

Đó là thống kê tổng thu nhập của đội ngũ giáo viên, nhân viên và ban giám hiệu các trường từ mầm non đến THCS trên địa bàn quận 6 tại buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội của HĐND TP.HCM sáng 4-11 về tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn. 

Theo báo cáo, hiện nay toàn quận có 68 trường học (công và ngoài công lập) từ mầm non đến THCS, tổng số cán bộ và giáo viên, nhân viên là 2.622 người với 100% giáo viên đều đạt chuẩn, hơn 90% trên chuẩn. Tuy nhiên, theo đánh giá của quận, nhìn chung tổng thu nhập của đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các trường từ mầm non đến THCS khá thấp. Nhiều giáo viên có hàng chục năm làm việc nhưng thu nhập chỉ trên dưới 10 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, đối với giáo viên thâm niên 1-5 năm, giáo viên mầm non đến THCS đều có tổng thu nhập thấp nhất chỉ khoảng 2,5 triệu đồng, cao nhất hơn 8 triệu đồng/tháng. Đối với thâm niên trên 10 năm đến dưới 15 năm, giáo viên tiểu học chỉ có mức thu nhập ở mức 3-8 triệu đồng, THCS thu nhập 3-13 triệu đồng/tháng, giáo viên mầm non 5-11 triệu đồng/tháng. Nhiều giáo viên làm trên 20 năm nhưng tổng thu nhập chỉ 4-6 triệu đồng/tháng.

Hiệu trưởng trên 10 năm thu nhập chỉ 7-10 triệu/tháng - ảnh 1
Bảng thống kê thu nhập của đội ngũ giáo viên bậc THCS tại quận 6

Đáng nói, theo thống kê này, tổng thu nhập của ban giám hiệu các trường không cao. Cụ thể, với bậc mầm non, ban giám hiệu có thâm niên 10-15 năm làm việc thì tổng thu nhập chỉ từ 7,1 đến hơn 10 triệu đồng/tháng, nhiều ban giám hiệu thâm niên trên 20 năm thu nhập cũng chỉ gần 9 triệu đến gần 16 triệu đồng/tháng. 

Còn với THCS, nếu làm từ trên 10-15 năm thì ban giám hiệu có tổng thu nhập chỉ trên 7-10 triệu đồng/tháng, còn dưới 10 năm cao nhất cũng chỉ hơn 8 triệu đồng/tháng. Đối với bậc tiểu học, thâm niên 5-10 năm, thu nhập cao nhất của ban giám hiệu chỉ 7,2 triệu đồng/tháng, còn thâm niên trên 15 năm thì thu nhập từ  gần 9,6 đến hơn 18 triệu đồng/tháng.

PHẠM ANH