(PL)- Trường ĐH Kumamoto (Nhật Bản) thông báo cấp học bổng của chính phủ Nhật Bản mang tên IJEP Japanese Government (Monbukagakusho) (MEXT) năm 2014.
Ứng viên quan tâm xin học bổng theo học tại trường tham khảo chi tiết tại trang web www.gsst.kumamoto-u.ac.jp/en/admissions. Hạn chót nhận hồ sơ trước 17 giờ (giờ Nhật Bản) ngày 20-1-2014, ứng viên sẽ tham gia phỏng vấn lúc nộp hồ sơ. Thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Academic Affairs Section of Graduate School of Kumamoto University, 2-39-1 Kurokami, Chuo-ku, Kumamoto, 860-8555 Japan; điện thoại: +81-96-342-3013; email: gsst-aas@jimu.kumamoto-u.ac.jp.

Trường ĐH Kanazawa (Nhật Bản) cũng thông báo chương trình học bổng chính phủ Nhật Bản MEXT 2014. Thông tin về giáo sư tiềm năng hướng dẫn tại Trường ĐH Kanazawa xem tại http://ridb.kanazawa-u.ac.jp/public/index_en.php. Thông tin chi tiết liên hệ qua email: ryukou@adm.kanazawa-u.ac.jp. Hạn chót nhận hồ sơ ngày 17-1-2014.

Q.DŨNG