(PL)- Sở Tư pháp TP Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) về thực trạng giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn TP.

 

Qua công tác kiểm tra thực tế, sở này đã phát hiện một số trường hợp UBND xã, phường, thị trấn đăng ký khai sinh sai thẩm quyền. Tức là trẻ em đã đăng ký khai sinh ở nước ngoài, sau đó gia đình của trẻ tiếp tục đăng ký khai sinh ở Việt Nam. Theo quy định, những trường hợp này phải ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy khai sinh cấp trái quy định. Tuy nhiên, các cháu này đã học đến cấp II, cấp III nên các giấy tờ, học bạ, hộ khẩu... đều có họ, tên theo giấy khai sinh (cấp sai quy định). Nếu hủy giấy khai sinh này thì ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của trẻ. Do đó Sở Tư pháp xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng xử lý, giải pháp đối với các trường hợp này.

NHẪN NAM