(PL)- Trên đây là hướng dẫn của BHXH Việt Nam đến cơ quan BHXH các tỉnh, thành và BHXH Bộ Quốc phòng về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên (HSSV).

 

Theo đó, HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo đóng BHYT theo mức bằng 4,5% mức lương cơ sở được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Cụ thể, HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng. Đối với HSSV thuộc gia đình cận nghèo mới thoát nghèo từ năm 2013 được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Tương tự, HSSV thuộc gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo cũng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

PHONG ĐIỀN