(PL)- UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch năm học 2017-2018 quy định ngày tựu trường, ngày khai giảng năm học mới với bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TP.

Theo đó, học sinh mầm non sẽ tựu trường vào ngày 5-9. Học sinh các bậc tiểu học, THCS, THPT và học viên hệ GDTX sẽ tựu trường ngày 14-8. Ngày khai giảng năm học mới cho tất cả bậc học là ngày 5-9.

Đối với bậc tiểu học, học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 14-8 đến 31-12-2017, trong đó thời gian thực học 18 tuần; học kỳ 2 từ ngày 2-1 đến 25-5-2018, trong đó thời gian thực học 17 tuần, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác.

Ở bậc THCS và THPT, GDTX, học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 14-8 đến 31-12-2017, trong đó có 19 tuần thực học; học kỳ 2 từ ngày 2-1 đến 25-5-2018, trong đó có 18 tuần thực học.

Học sinh TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 12-2-2018 (27 tháng Chạp âm lịch) đến hết 23-2-2018 (mùng 8 tháng Giêng âm lịch).

Trong khi đó tại Hà Nội, ngày tựu trường các cấp học sớm nhất ngày 1-8, muộn nhất ngày 25-8. Ngày khai giảng thống nhất toàn TP cũng tổ chức vào ngày 5-9. Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 20-1-2018, học kỳ 2 (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước 25-5-2018 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2018.


HX