(PL)- Ngày 13-7, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết đã có 252 em xuất sắc đỗ vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trong đó có 20 em đến từ Quảng Nam.

Cụ thể, có 51 em đỗ vào lớp chuyên toán với điểm số đạt từ 7,6 trở lên. 31 em đỗ vào lớp chuyên lý với điểm số từ 7,15 trở lên. Lớp chuyên hóa tuyển 30 em với điểm số từ 7,85 trở lên. Lớp sinh học tuyển 20 em, điểm xét tuyển từ 7,25 trở lên. Lớp ngữ văn tuyển 20 em với điểm xét tuyển từ 6,95 trở lên. Lớp lịch sử tuyển chín em, điểm xét tuyển từ 5,8 trở lên. Lớp địa lý tuyển 11 em, điểm xét tuyển từ 5,6 trở lên. Lớp tiếng Anh tuyển 36 em, điểm xét tuyển từ 7,6 trở lên.

LÊ PHI