Ngày 16-7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã ký ban hành thông tư (có hiệu lực từ 1-9-2010) quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường ĐH dân lập sang loại hình trường ĐH tư thục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường ĐH dân lập có trách nhiệm thông báo kế hoạch chuyển đổi cho người học, cán bộ và giảng viên của nhà trường biết để đảm bảo sự hoạt động bình thường của nhà trường trong và sau khi quá trình chuyển đổi kết thúc. Việc chuyển đổi không được gây gián đoạn cho quá trình học tập của người học.

Sau khi chuyển đổi, trường ĐH tư thục có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các cam kết pháp lý trước đây của trường ĐH dân lập với các tổ chức, đơn vị, cá nhân về các khoản nợ, tài chính, tài sản, hợp đồng lao động, quyền và nghĩa vụ đối với người học và xây dựng phát triển trường như đã cam kết tại đề án thành lập trường.

Từ thời điểm chuyển đổi, trường ĐH tư thục duy trì mức đóng học phí của người học như trường ĐH dân lập đã quy định cho đến kết thúc học kỳ hoặc kết thúc năm học. Trong học kỳ hoặc năm học tiếp theo, nhà trường quy định mức đóng học phí theo quy định của pháp luật và thông báo công khai trước cho người học biết.

QUỐC DŨNG