Không huy động phụ huynh chăm lo cho GV dịp 20/11
(PL)- Đó là nội dung đáng lưu ý trong hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM về việc tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP chủ động tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và tiết kiệm giúp giáo viên và học sinh gắn kết tình cảm, không phô trương, hình thức. Sở cũng đề nghị các quận, huyện triển khai hướng dẫn các trường không được huy động phụ huynh học sinh đóng góp trong dịp này để hỗ trợ giáo viên nhân dịp 20-11. Đồng thời, các đơn vị thực hiện giải pháp đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống cho giáo viên, quan tâm thăm hỏi giáo viên nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn.

PHẠM ANH