Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015: Không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối
(PLO) - Ngày 29-7, Bộ GD&ĐT công bố thống kê lũy kế kết quả theo các tổ hợp môn thi của khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D).

Theo bảng thống kê, ở tất cả các khối thi không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30. Có hai thí sinh thủ khoa cả nước được 29,75 ở tổ hợp môn thi khối B.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015: Không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối - ảnh 1

Thủ khoa khối A (môn toán, lý, hóa) là 29,5 điểm, chỉ có hai thí sinh đạt ở mức điểm này. Số thí sinh được 29,25 cũng có hai thí sinh. Ngoài ra, có 9 thí sinh đạt ở mức điểm 29.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có 4.653 thí sinh đạt mức 15 điểm, mức ngưỡng tối thiểu vào ĐH. Tổng số có hơn 247.000 thí sinh đạt ngưỡng và trên mức ngưỡng tối thiểu (15 điểm), tương đương 78,6% số thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015: Không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối - ảnh 2

Thủ khoa khối B cũng là thủ khoa của cả nước là 27,75 điểm, chỉ có hai thí sinh đạt mức điểm này. Có một thí sinh đạt điểm 29,5, năm thí sinh đạt điểm 29,25 và 10 thí sinh đạt mức điểm 29.

Số thí sinh đạt mức điểm 15 là hơn 3.300 thí sinh. Tổng số có hơn 118.000 thí sinh bằng và trên mức ngưỡng tối thiểu vào ĐH của Bộ GD, tương đương 66,5%.

Khối A1, có một thủ khoa của khối này đạt 28,75. Á khoa của khối đạt 28,5 điểm cũng chỉ có một thí sinh. Có 15 thí sinh đạt 28 và 28,5 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015: Không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối - ảnh 3

Số thí sinh đạt mức ngưỡng điểm sàn của Bộ vào ĐH là 9.318 thí sinh. Tổng số có hơn 218.000 thí sinh đạt ngưỡng và trên ngưỡng của bộ, tương đương 61,6%.

Thủ khoa của khối C, chỉ có một thí sinh đạt 28,5 điểm. Á khoa là một thí sinh đạt 28,25 điểm. Có 7 thí sinh đạt mức 28 điểm.

Có 2.232 thí sinh đạt mức ngưỡng tối thiểu là 15 điểm. Tổng số có hơn 78.000 thí sinh đạt mức ngưỡng tối thiểu và trên ngưỡng tối thiểu, tương đương 70,9%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015: Không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối - ảnh 4

Khối D, có một thí sinh thủ khoa đạt 28,25 điểm, hai thí sinh á khoa đạt 28 điểm.

Có hơn 15.000 thí sinh đạt mức 15 điểm, mức ngưỡng tối thiểu để vào ĐH. Ở khối này có hơn 255.000 thí sinh đạt ngưỡng và trên mức ngưỡng, tương đương 47,6%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015: Không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối - ảnh 5

Bảng tổng hợp này giúp thí sinh biết mình ở vị trí nào, bao nhiêu người cùng vị trí này để lựa chọn trường xét tuyển một cách thông minh và chuẩn xác.

HUY HÀ