Bộ GD&ĐT vừa ban hành đồng thời quy chế đào tạo tiến sĩ và quy chế đào tạo thạc sỹ mới. Những quy chế này có khá nhiều điểm mới, theo hướng giao nhiều quyền hơn cho người đứng đầu các đơn vị đào tạo trong tổ chức nhưng quy định chặt các điều kiện đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, quy chế mới cũng có yêu cầu cao hơn với các thí sinh. Cụ thể, học viên chỉ được bảo vệ luận văn thạc sỹ khi đạt TOEFL 450 hoặc IELTS 4.5 trở lên hoặc trình độ tương đương. Đối với các nghiên cứu sinh (NCS) làm tiến sỹ phải có trình độ tiếng Anh tương đương TOEFL 500 trở lên. Ngoài việc bài luận về dự định nghiên cứu có chất lượng, NCS phải dự thi phỏng vấn của tiểu ban chuyên môn. Luận án tiến sĩ phải có đóng góp về lý luận, chứa đựng kiến thức mới có giá trị, công trình sáng tạo, độc đáo… Phải báo cáo kết quả học tập 4 lần/năm.

Bộ GD&ĐT sẽ thẩm định chất lượng luận án sau khi bảo vệ của các cơ sở đào tạo thạc sĩ, tiến sỹ. Nếu có 30% luận án không đạt yêu cầu sẽ dừng tuyển sinh năm kế tiếp. Nếu vi phạm hai năm liên tục sẽ dừng thành lập hội đồng chấm luận án của cơ sở đó.

Theo Thuỷ Thanh (TT&VH)