Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư
(PLO)- Ứng viên xin rút khỏi danh sách giáo sư đạt tiêu chuẩn được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận thuộc liên ngành khoa học Trái đất - mỏ.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết đã nhận được đơn xin rút của ứng viên này vào ngày 25-11 vì lý do cá nhân. Hội đồng đã tiếp nhận đơn và giao cho Hội đồng giáo sư liên ngành khoa học Trái đất - mỏ nghiên cứu, xem xét xử lý. 

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư - ảnh 1
Phiên họp lần thứ III của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ, ứng viên này hiện là cán bộ quản lý cấp phòng của một trường ĐH ở Hà Nội, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư từ năm 2009.

Đặc biệt, ứng viên này được Hội đồng giáo sư liên ngành khoa học Trái đất - mỏ đánh giá tốt về chuyên môn. Các tiêu chuẩn đều đạt yêu cầu, không có tiêu chuẩn nào phải lấy bài báo khoa học để bù vào.

Năm 2019, có 98 Hội đồng Giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan, có 440 ứng viên (82 giáo sư, 358 phó giáo sư) từ 26 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Kết quả cuối cùng có 75 ứng viên giáo sư, trong đó có một ứng viên đề nghị xét ở dạng đặc biệt, 349 ứng viên phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định. Nay một ứng viên xin rút thì danh sách giáo sư được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận còn 74 người.

Được biết trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 có 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị trượt ở vòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước mặc dù đã được các hội đồng ngành/liên ngành thông qua. Nhiều ứng viên bị loại đã bức xúc gửi tâm thư tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vì cho rằng không thỏa đáng, không hợp lý.

Năm 2019 là năm đầu tiên việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được thực hiện theo Quyết định 37.

A.HIỀN