(PL)- Thống kê mới đây của Bộ GD&ĐT cho thấy Việt Nam đang thiếu trầm trọng giáo viên ở bậc mầm non và tiểu học. Cụ thể, đến năm học 2021-2022, hai cấp học này thiếu đến 49.000 giáo viên. 

Thống kê của Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm 2017 cho thấy tỉnh Sơn La thiếu trên 1.000 giáo viên mầm non. Số giáo viên mầm non còn thiếu của tỉnh Bắc Giang là gần 2.000 người, tỉnh Thái Bình thiếu 1.500 giáo viên, Thanh Hóa thiếu 1.405 người, TP.HCM thiếu gần 1.200 người. Tỉnh Nghệ An thậm chí thiếu đến gần 3.400 giáo viên mầm non. Ở bậc tiểu học, tỉnh Sơn La thiếu trên 1.000 giáo viên, Gia Lai thiếu gần 1.200 giáo viên, Hà Nội thiếu gần 2.700 giáo viên.

Bộ GD&ĐT cho biết để khắc phục tình trạng này, mùa tuyển sinh giáo viên ở bậc mầm non và tiểu học năm 2018, Bộ đã có tính toán kỹ lưỡng trong việc phân bổ chỉ tiêu cho các trường ở các khu vực khác nhau.

TUẤN THỊNH