(PLO) – Sáng 9-9, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo ngừng cấp phép thành lập mới và ngừng giải quyết các vấn đề có liên quan đến cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa trên địa bàn. 

Nguyên nhân là từ cuối năm 2011, Sở đã có công văn hướng dẫn thực hiện chuyển đổi cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa thành trung tâm theo quyết định của TP để đảm bảo công tác quản lý. Tuy nhiên đến nay, phần lớn các cơ sở này vẫn chưa lập hồ sơ chuyển đổi cơ sở thành trung tâm.

Sở GD&ĐT TP đề nghị nhà đầu tư, hiệu trưởng các cơ sở nói trên phải nhanh chóng thực hiện việc chuyển đổi thành trung tâm theo quy định.

 

PHẠM ANH