(PL)- Có trường hợp được giao hướng dẫn 44 học viên của ba ngành khác nhau trong khi theo quy định thì giáo sư chỉ được hướng dẫn tối đa cùng lúc bảy học viên.

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có kết luận thanh tra về việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội (KHXH), Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Theo đó, đơn vị này đã thực hiện không đúng quy định của Bộ GD&ĐT trong nhiều khâu.

Trong đó, học viện bố trí người hướng dẫn có chuyên môn một đằng, ngành đào tạo một nẻo. Điển hình như kiểm tra danh sách hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) ngành quản lý giáo dục năm 2015, Thanh tra Bộ phát hiện người được phân công hướng dẫn lại có chuyên ngành kinh tế.

Kiểm tra danh sách phân công hướng dẫn thạc sĩ ngành luật, ngành chính sách công đợt 1 năm 2015 và ngành công tác xã hội năm 2015, Thanh tra Bộ cũng phát hiện nhiều người được phân công hướng dẫn một lúc quá nhiều học viên.

Có trường hợp được giao hướng dẫn 44 học viên của ba ngành khác nhau, trong khi đó quy định người có chức danh giáo sư cũng chỉ được hướng dẫn tối đa cùng lúc bảy học viên, người có học hàm thấp hơn thì ít hơn.

Hoặc với đào tạo tiến sĩ, có người cùng lúc hướng dẫn 12 NCS trong khi quy định một giáo sư được hướng dẫn cùng lúc không quá năm NCS.

Ngoài ra, học viện cũng xác định chỉ tiêu vượt năng lực. Từ năm 2015 đến nay, mặc dù mỗi năm học viện tuyển sinh từ 350 đến hơn 430 chỉ tiêu tiến sĩ nhưng chương trình đào tạo lại không đảm bảo một số yêu cầu mà quy chế quy định.

Một số chương trình đào tạo được học viện thiết kế chung cho cả 4-5 ngành đào tạo khác nhau, trong đó các học phần về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành có nội dung hoàn toàn giống nhau...

Đoàn thanh tra của Bộ còn phát hiện nhiều sai sót trong quản lý hồ sơ đào tạo. Ngoài trụ sở chính, học viện đang tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ ở các cơ sở tại TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk; vi phạm quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ .

Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chấn chỉnh công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo của Học viện KHXH, đồng thời có biện pháp kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, sai phạm. Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có các thiếu sót, sai phạm bị nêu trong kết luận thanh tra.

TUYẾN PHAN