(PLO)-Đó là nội dung được HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua tại đề án “ Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn 2030” vào sáng 17/7 vừa qua.

Theo đề án, Từ đây đến năm 2020 tỉnh sẽ sớm thành lập trường đại học Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Trị trên cơ sở phân hiệu của ĐH Huế tại Quảng Trị.

Đồng thời tiến hành sát nhập trường trung cấp Nông nghiệp - phát triển nông thôn vào Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và đa dạng hóa các khối ngành, nghề để tiến hành nâng cấp lên thành trường Đại Học. Cũng theo đề án này, trước năm 2020 tỉnh sẽ thành lập thêm một số trường THPT và sát nhập một số trường trên địa bàn tỉnh.

Thế Hải