Sách sai hay trò sai?
Một phụ huynh ở quận 6, TP.HCM khá bối rối khi cho rằng vở bài tập toán lớp 2 của cháu mình in sai..

  TT - Một phụ huynh ở quận 6, TP.HCM khá bối rối khi cho rằng vở bài tập toán lớp 2 của cháu mình in sai..

   TT - Một phụ huynh ở quận 6, TP.HCM khá bối rối khi cho rằng vở bài tập toán lớp 2 của cháu mình in sai..

    TT - Một phụ huynh ở quận 6, TP.HCM khá bối rối khi cho rằng vở bài tập toán lớp 2 của cháu mình in sai..

    Sách sai hay trò sai? - ảnh 1

    Một phụ huynh ở quận 6, TP.HCM khá bối rối khi cho rằng vở bài tập toán lớp 2 của cháu mình in sai, nhưng cô giáo không những không sửa đề lại cho đúng mà còn chấm theo hướng sai.

    Bà D.H.X. cho biết cháu mình đang học lớp 2 tại Trường tiểu học Phú Lâm (Q.6, TP.HCM).

    Vào tuần thứ 7, bài 30, cô giáo có yêu cầu cháu bà về nhà làm bài tập 1-trang 34-vở bài tập toán do NXB Giáo Dục Việt Nam ấn hành tháng 3-2014.

    Sau khi làm xong câu 1a, cháu bà X. quay sang hỏi: “Dì ơi, sao đề câu 1b kỳ quá?”. Bà X. quay sang đọc đề bài câu 1b thì thấy yêu cầu:

    B) Anh: 10 tuổi

    Anh hơn em: 5 tuổi

    Anh: ... tuổi?

    Cho rằng sách in sai nên bà X. đã hướng dẫn cháu mình sửa lại đề bài như sau:

    Anh: 10 tuổi

    Anh hơn em: 5 tuổi

    Em: ... tuổi?

    Lúc này cháu bà X. liền reo lên: “Như vầy mới đúng nè dì”. Sau đó cháu bà X. đã giải bài toán theo hướng đi tìm số tuổi người em:

    Số tuổi em là:

    10 - 5 = 5 (tuổi)

    Cháu của bà X. còn đinh ninh sáng mai sẽ được cô giáo khen vì phát hiện bất ngờ kia. Nhưng sáng hôm sau cô giáo lại giải bài toán theo cách khác và trừ điểm cháu bà X.:

    Anh: 10 tuổi

    Anh hơn em: 5 tuổi

    Số tuổi của anh là:

    10 + 5 = 15 (tuổi)

    Bà X. bức xúc: “Rõ ràng là đề sai như ban ngày nhưng các vị làm sách không hiệu chỉnh, cô giáo không xem trước bài dạy mà giao bài cho học trò. Đúng ra phải hỏi: “Em bao nhiêu tuổi?” mới đúng chứ.

    Trả lời về trường hợp này, một giáo viên lớp 2 tại TP.HCM cho Tuổi Trẻ biết cô đã giải quyết tình huống như sau:

    “Khi dạy bài này trong trang 34 sách vở bài tập, tôi đã kết hợp với bài luyện tập trang 31 sách giáo khoa, bởi hai bài này liên quan với nhau, có những bài tập giống nhau. Khi phát hiện đề bài 1b sách vở bài tập sai, tôi đã hướng dẫn học sinh sửa lại đề bài theo hướng giống trong sách giáo khoa:

    Em: 10 tuổi

    Anh hơn em 5 tuổi

    Anh:...? tuổi

    Còn cách sửa lại như độc giả D.H.X. đã chỉ cháu mình, tức sửa lại yêu cầu của đề bài thành đi tìm số tuổi người em cũng được, nếu học sinh chủ động sửa lại như cách này thì giáo viên vẫn chấm đúng.

    Trước khi giao bài tập cho học sinh về nhà làm, các giáo viên nên xem trước xem đề bài có sai sót gì không để chỉnh sửa, hướng dẫn học sinh để các em khỏi thắc mắc”.

    Theo Ý ThY (TTO)