Sẽ thành lập đường dây nóng trong hoạt động GD&ĐT
(PL)- Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, TP về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động GD&ĐT.

Theo đó, nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của ngành giáo dục, góp phần hạn chế những tiêu cực có thể nảy sinh trong công tác quản lý, hoạt động GD&ĐT tại các địa phương, cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT chỉ đạo thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động GD&ĐT.

Cụ thể, các địa phương thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động GD&ĐT trên địa bàn. Bố trí cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của phụ huynh, học sinh và người dân kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của phụ huynh, học sinh và người dân về các vấn đề liên quan đến hoạt động GD&ĐT tại địa phương về Bộ GD&ĐT.

TN