(PL)- Ngày 11-6, chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT đã ký hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập đoàn thanh tra hoặc cử cán bộ thanh tra đột xuất công tác coi thi, chấm thi. Bộ GD&ĐT cho biết có bốn nội dung chính sẽ thanh tra gồm: Công tác chuẩn bị thi; công tác coi thi; công tác chấm thi và việc xác định chỉ tiêu, xét tuyển.

Ngoài đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT, các trường trực thuộc Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ sẽ thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra riêng. Chủ tịch UBND tỉnh, TP chỉ đạo việc thực hiện thanh tra theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục. Giám đốc Sở GD&ĐT thanh tra hoặc cử cán bộ thanh tra tại các cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc UBND tỉnh và các cơ sở giáo dục ĐH tư thục trên địa bàn tỉnh. Bộ GD&ĐT cũng công bố đường dây nóng của Thanh tra Bộ: 0936315334, điện thoại trực: 04.38682136.

 HUY HÀ