(PL)- Từ ngày 3 đến 20-4, gần 220 nhân viên bảo vệ của các trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM sẽ tham gia các khóa tập huấn về công tác bảo vệ trường học do Sở GD&ĐT TP tổ chức.

Các học viên sẽ được cán bộ Công an TP tập huấn một số kiến thức và nghiệp vụ như công tác tuần tra, canh gác và xác minh các sự việc ban đầu; các văn bản pháp luật về nghiệp vụ bảo vệ; quy định các loại công cụ hỗ trợ; một số thế võ phòng bị và xử lý trong tình huống khẩn cấp…

P.ANH