Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
(PLO)- Thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK phải có trình độ từ đại học trở lên, từng tham gia xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, hoặc có ít nhất ba năm trực tiếp dạy học ở cấp học có SGK được thẩm định.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ký quyết định thành lập chín Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (SGK) các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, Hội đồng quốc gia thẩm định SGK bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Ít nhất một phần ba tổng số thành viên trong mỗi Hội đồng là giáo viên đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục tương ứng ở cấp Tiểu học.

Song song với yêu cầu về chuyên môn, trình độ, thành viên trong Hội đồng phải có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị tốt, có trách nhiệm.

Theo kế hoạch, các thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định SGK sẽ được Bộ GD&ĐT chuyển bản mẫu SGK lớp 1 biên soạn theo chương trình mới mà các nhà xuất bản (NXB) gửi tới để nghiên cứu độc lập. Sau đó, Hội đồng sẽ làm việc tập trung để thảo luận, thống nhất việc đánh giá các cuốn sách, bộ sách. 

Trước ngày 30-9, quá trình thẩm định SGK sẽ hoàn tất để trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét phê duyệt, cho phép sử dụng sách.

Sau thời hạn nhận bản thảo SGK lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hiện tại, Bộ GD&ĐT đã nhận được bản thảo của năm bộ sách mà các NXB gửi tới để thẩm định.

MAI HIỀN