(PL)- Ngày 3-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã công bố quyết định thành lập Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế.

Đây là cơ sở đầu tiên ở nước ta có chức năng đào tạo cán bộ quản lý ngành y tế, đồng thời tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý trong ngành y tế và chuyển giao cho các đơn vị trong ngành.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS-TS Phan Văn Tường, Trưởng khoa Quản lý y tế, làm viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế. Theo một nghiên cứu của Trường ĐH Y tế công cộng, khoảng 2/3 giám đốc các bệnh viện ở nước ta chưa được đào tạo về quản lý bệnh viện.

NGỌC BẢO