(PL)- Ngày 15-12, Trường CĐ nghề Công nghệ Thông tin iSpace đã ký kết hợp tác với tập đoàn bảo mật Cyberoam (Mỹ) thành lập Viện Nghiên cứu An ninh mạng iStudy và đào tạo cử nhân chuyên viên an ninh mạng cho doanh nghiệp.

Dự kiến khóa học đầu tiên sẽ khai giảng vào đầu tháng 2-2012 với khoảng 50 sinh viên

Chương trình đào tạo chuyên viên an ninh mạng là 2,5 năm (5 học kỳ), mức học phí dự kiến là 80 triệu đồng/khóa, sinh viên học xong học phần nào thì được cấp giấy chứng nhận học phần đó. Chương trình gồm 50% thời lượng đào tạo về hướng quản trị hệ thống mạng, 15% thời lượng đào tạo hạ tầng mạng-viễn thông, 35% thời lượng đào tạo về bảo mật và an toàn thông tin.

Q.VIỆT