Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của Bộ GD&ĐT
(PLO)- Kết luận thanh tra cho thấy có nhiều sai phạm trong việc quản lý, hoạt động tại Bộ GD&ĐT.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tại Bộ GD&ĐT. Theo đó, giai đoạn 2013-2016 công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT vẫn còn rất nhiều hạn chế, thiếu sót cần khắc phục.

Cụ thể, trong công tác xây dựng, rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong GD&ĐT, Bộ còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu năng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Cạnh đó, Bộ cũng chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học, trong đó có mạng lưới các trường sư phạm. Việc tham mưu cho Chính phủ và ban hành bổ sung chính sách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác... còn chậm.

Ngoài ra, công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương. Chưa bám sát thực tế phát triển kinh tế-xã hội, sự phát triển dân số tự nhiên dẫn đến mạng lưới tuy có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Việc giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng với quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kết luận việc thực hiện chế độ lương, phụ cấp đối với nhà giáo cũng còn nhiều bất cập. Việc kiến nghị, đề xuất về chế độ chính sách đối với nhà giáo chưa được Bộ GD&ĐT quan tâm đúng mức, kịp thời.

Qua kết luận thanh tra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ GD&ĐT kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra của các đơn vị, tổng hợp kết quả xử lý sau thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-4-2018.

HÀ PHƯỢNG