(PL)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa yêu cầu các phòng Giáo dục, các trường THPT trong TP phổ biến cho học sinh tham gia hội thi Tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn TP.HCM do Sở GD&ĐT và Sở VH-TT&DL tổ chức.

Cuộc thi với các nội dung về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ… của di tích; bảo tàng; việc giữ gìn, tôn tạo di tích; hoạt động phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa; cảm nhận của bản thân về di tích và giá trị của di tích; hoạt động của bảo tàng gắn với di tích. Hội thi diễn ra hai vòng, vòng một tổ chức ở các quận, huyện. Vòng hai mỗi quận, huyện chọn ra hai thí sinh dự thi cấp TP.

Q.VIỆT