(PL)- Ngày 24-7, thêm các Trường ĐH Tài chính-Marketing, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)… công bố điểm và dự kiến điểm trúng tuyển năm 2014.

Trường ĐH Tài chính-Marketing , thủ khoa là Nguyễn Thụy Trúc Ngân (SBD 09830), dự thi khối A1 đạt 26 điểm. Điểm chuẩn dự kiến dành cho tất cả các ngành là 19 điểm trở lên (học sinh THPT - khu vực 3). Trường có 2.723 thí sinh đạt tổng điểm 20 điểm trở lên, gần 3.500 thí sinh đạt điểm 19,5 trở lên. Tổng chỉ tiêu là 3.900 thí sinh.

Trường ĐH Sài Gòn, thủ khoa là Nguyễn Tuấn Phú (SBD 4698) thi khối A vào ngành sư phạm toán đạt 25,5 điểm. Thống kê điểm thi cho thấy có 10.216/21.901 thí sinh dự thi đạt từ 13 điểm trở lên (mức điểm trên chưa gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Ở mức 14 điểm có 10.666 thí sinh đạt được; 15 điểm có 8.387 thí sinh đạt được; ở mức 17 điểm có 4.521 thí sinh đạt được. Có tới 2.652 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên. Như vậy với 2.950 chỉ tiêu, năm nay nhiều ngành dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng ít nhất từ 0,5 đến 2 điểm so với năm 2013.

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn dự kiến thấp nhất là ngành quản lý nguồn lợi thủy sản16 điểm; cao nhất là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng 20,5 điểm. Các ngành thuộc chương trình liên kết sẽ có điểm chuẩn bằng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng có tới tám thủ khoa 29,5 điểm. Ở mức 19 điểm trở lên có đến 5.176 thí sinh đạt được. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường năm nay là 3.000. Như vậy dự kiến điểm chuẩn năm nay của trường nhiều ngành sẽ tăng so với năm 2013.

Như vậy đến nay đã có 74 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi.

PHONG ĐIỀN