(PL)- Sáng 21-12, tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (1 Đại Cồ Việt) đã diễn ra hội thảo Dạy học - Chia sẻ - Hội nhập quốc tế do Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực và Bộ GD&ĐT tổ chức.

 

Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề như: Việc mở rộng cơ hội học tập qua đào tạo từ xa với việc hỗ trợ của công nghệ thông tin, hội nhập toàn cầu hóa thông qua quốc tế hóa, giáo dục trực tuyến: Xu thế và cơ hội trong những thị trường mới nổi… Với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, giáo dục không còn bị giới hạn trong một trường, một quốc gia nữa, mà nhờ đó mọi người đều có thể tham gia học tập. Hiện nay, Bộ đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020” để tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận dễ dàng. Một số chương trình cử nhân trực tuyến đã được triển khai ở một số trường như Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Thái Nguyên…

PHI HÙNG