(PL)- “Hệ thống thi Olympic tiếng Anh trên Internet vẫn hoạt động trong năm học tới” là khẳng định của TS Lê Thống Nhất, người sáng lập cuộc thi này, sau khi lãnh đạo Bộ GD&ĐT lên tiếng về việc Bộ sẽ dừng phối hợp tổ chức cuộc thi.

Dự án giáo dục trực tuyến do TS Lê Thống Nhất khởi xướng và thiết kế xuất phát từ nhu cầu của nhiều sở và phòng GD&ĐT để tạo môi trường tổ chức các vòng thi cấp và để học sinh có cơ hội học tập. 

Sau khi khảo sát, ý kiến nhiều đơn vị vẫn muốn sử dụng hệ thống thi Olympic tiếng Anh của dự án, những người sáng lập cuộc thi đã có quyết định vẫn tiếp tục tổ chức dù không có sự hợp tác của đơn vị quản lý là Bộ GD&ĐT.

Theo đó, thủ tục để được cung cấp mã số thi với Sở GD&ĐT là gửi công văn yêu cầu gửi mã số thi từ cấp quận/huyện/thị xã về hộp thư: ioe@moet.edu.vn.

Trong trường hợp Sở GD&ĐT không có chủ trương tổ chức thi vòng chính thức cấp tỉnh nhưng các phòng GD&ĐT muốn tổ chức thi cho cấp mình thì gửi công văn yêu cầu mã số thi về hộp thư: ioe@moet.edu.vn.

TS Lê Thống Nhất cũng đề nghị các đơn vị không tạo sức ép cho thầy cô và học sinh phải tham gia. 

Các phụ huynh nếu thấy cuộc thi có tác dụng cho con em mình thì động viên con luyện tập, tránh ép con làm quá nhiều trên máy tính, ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của con.

TS Lê Thống Nhất nhấn mạnh: “Hãy để mọi người đến với IOE là để học tập môn tiếng Anh tốt hơn” và “việc Bộ GD&ĐT có chính thức đồng hành với cuộc thi nữa hay không sẽ không ảnh hưởng tới việc tồn tại của trang học tập tiếng Anh này”.

TN