(PL)- Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân trong lễ khai khóa ĐHQG TP.HCM năm học 2015-2016 sáng 12-10.

Bộ trưởng Quân nêu rõ hai vấn đề ông còn nợ các nhà khoa học là cơ chế tài chính cho khoa học-công nghệ và chế độ đãi ngộ và trọng dụng cán bộ khoa học-công nghệ.

Nhấn mạnh thành tựu khoa học-công nghệ Việt Nam đạt được trong thời gian qua khi đứng thứ ba trong nhóm các nước ASEAN về đổi mới sáng tạo khoa học-công nghệ, Bộ trưởng Quân cũng dẫn ra nhiều mặt yếu kém: Một là đầu tư cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu phòng thí nghiệm hiện đại, rất thiếu các viện nghiên cứu trong trường ĐH; thứ hai là thiếu đội ngũ nhân lực trình độ cao; thứ ba là số lượng sản phẩm khoa học-công nghệ rất khiêm tốn so với khu vực và thế giới. Để khắc phục những yếu kém trên, Bộ trưởng Quân đặt kỳ vọng vào những nhà khoa học trẻ hiện đang là sinh viên.

HOÀNG GIANG