(PL)- Liên bộ GD&ĐT, Tài chính và LĐ-TB&XH vừa ban hành thông tư về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Theo đó, những đối tượng không phải đóng học phí gồm: Học sinh tiểu học trường công lập; học sinh, sinh viên ngành sư phạm và người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

Những đối tượng được miễn học phí gồm: Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng; anh hùng lực lượng vũ trang, thương bệnh binh; con của người hoạt động cách mạng; trẻ mồ côi; người tàn tật, khuyết tật thuộc hộ cận nghèo; trẻ thuộc hộ nghèo; con của hạ sĩ quan, binh sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân…Quy định có hiệu lực thi hành từ 15-7.

Đ.LIÊN