(PL)- Ngày 7-7, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, hiệu trưởng các trường học, cấp học thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2011-2012 phải công khai kế hoạch tuyển sinh của đơn vị để giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh hiểu rõ.

Hiệu trưởng nhà trường phải giải thích cặn kẽ, công khai cho phụ huynh khi có thắc mắc về công tác tuyển sinh đầu cấp. Riêng đối với bậc mầm non, công tác tuyển sinh cần lưu ý việc triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi. Tuy nhiên, phải chấn chỉnh tư tưởng và cách phát biểu “do thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi nên không đủ chỗ nhận học sinh các lớp một, hai, ba, bốn tuổi”.

Đối với các khoản thu đầu năm học, nhà trường không được phép thu các khoản ngoài quy định. Các khoản thu phải được thông báo đầy đủ, công khai. Khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh.

Q.VIỆT