Hôm qua (6-2), ĐH Bách khoa TP.HCM và ĐH Nông lâm TP.HCM là hai trường đầu tiên công bố chỉ tiêu kỳ thi tuyển sinh 2009. Theo đó, ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ tuyển sinh theo nhóm ngành với 3.400 chỉ tiêu.

ĐH Nông lâm TP.HCM năm nay tuyển 4.620 (năm ngoái là 4.250), trong đó hệ ĐH là 3.860, phân hiệu ĐH Nông lâm ở Gia Lai là 360, hệ CĐ là 400. Trường này không tuyển sinh hai ngành mà các năm trước đã tuyển là Phát triển nông thôn và khuyến nông (mã ngành 402), Kinh doanh nông nghiệp (quản trị kinh doanh nông nghiệp) (mã ngành 409). Còn ngành Tiếng Pháp (mã ngành 702) chuyển thành ngành Tiếng Pháp-Anh (mã ngành 703).

TRƯƠNG HIỆU