Xử lý sai phạm tại Trường Đại học Điện lực
(PLO)- Trường Đại học Điện lực đang trong quá trình xử lý, kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm trong hoạt động tuyển sinh, thu chi.

Ngày  17-1, Bộ Công Thương đã có thông tin về việc thực hiện kết luận thanh tra tại Trường ĐH Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, hiện tại Trường ĐH Điện lực đã kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi tài chính của một số lớp liên kết đào tạo... Rà soát số sinh viên của các lớp liên thông liên kết về điều kiện đầu vào, tuyển sinh, kết quả đào tạo, điều kiện tốt nghiệp... Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của trường khi để xảy ra các sai phạm, thiếu sót. Tiến hành xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân có sai phạm nêu trên.

Đối với EVN, hiện tại tập đoàn đã có văn bản gửi Trường CĐ nghề Điện, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Trường CĐ Điện lực TP.HCM để chấn chỉnh.

Theo đó yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB&XH nhằm đảm bảo việc tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu được duyệt hoặc đáp ứng các chỉ tiêu về số lượng giáo viên/sinh viên và cơ sở vật chất theo quy định.
EVN cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các quy định về đào tạo liên thông liên kết trình độ CĐ, ĐH, đảm bảo lựa chọn đúng đối tượng liên kết và thực hiện đầy đủ việc đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền; chấp hành đúng quy định về phí và lệ phí trong việc thu học phí; tăng cường quản lý chất lượng đào tạo, công tác quản lý phôi bằng và cấp bằng tốt nghiệp; tổ chức đánh giá và kiểm điểm đối với các tập thể cá nhân có liên quan.

TRÀ PHƯƠNG