(PL)- Cuối năm 2012, Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có kết luận thanh tra về công tác tuyển sinh, nề nếp chuyên môn và các khoản thu đầu năm học 2012-2013 đối với 11 trường THPT, trung tâm GDTX thuộc các địa phương trong tỉnh.

Theo kết luận, về các khoản thu đầu năm, một số trường đã thu những khoản ngoài quy định như tiền học bạ, tiền vệ sinh… Đối với một số khoản thu tự nguyện, ban đại diện cha mẹ học sinh một số trường không ủng hộ việc đóng tự nguyện mà yêu cầu đóng cào bằng; có những khoản các trường thu nhưng chưa viết biên lai cho cha mẹ học sinh...

Để khắc phục những hạn chế, Sở yêu cầu các trường hoàn trả khoản thu không đúng quy định cho phụ huynh học sinh; thống nhất các khoản thu tự nguyện với ban đại diện cha mẹ học sinh bằng văn bản để có kế hoạch chi tiết, công khai các khoản thu này.

T.KHÁNH