(Hình minh họa)
(Hình minh họa)
(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Công an TP chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng việc kết hôn để thực hiện hành vi mua bán phụ nữ ra nước ngoài.

Đó là một trong những nội dung mà UBND TP Cần Thơ nêu ra trong chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ban hành ngày 8-7.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND quận/huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; Chỉ đạo xã, phường, thị trấn trong quá trình tiếp nhận yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, cần có biện pháp phù hợp để tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, giúp người dân nhận ra những thủ đoạn lừa gạt mà phụ nữ có thể gặp khi kết hôn với người nước ngoài

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Công an TP chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, các trường hợp lợi dụng việc kết hôn để thực hiện hành vi mua bán phụ nữ ra nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, quản lý người nước ngoài, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhằm phát hiện và xử lý sớm các vụ việc liên quan đến hoạt động tổ chức môi giới kết hôn bất hợp pháp với người nước ngoài.

Đối với Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND TP yêu cầu kịp thời hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ báo cáo, xin ý kiến Bộ Tư pháp và UBND TP để hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết… 

Cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Tham mưu UBND TP xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn TP, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND TP.

NHẪN NAM