Gốc sắn của ông Hồ Bá Điều. Ảnh: Đ.LAM

Ông Hồ Bá Điều (làng Đong, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa), người trồng cây khoai mì này cho biết gốc khoai mì có tất cả 17 củ, củ lớn nhất có đường kính 10 cm, dài gần 1 m. Vì gốc khoai mì quá to, để vận chuyển từ thị xã Thái Hòa xuống TP Vinh, ông Điều phải cắt bớt ba củ khoai nặng 15 kg.

Đ.LAM