Trước đó, chị đã in Một nửa cho anh (2006) và Lá vỡ (2008), Nghe trăng (2009). Tuy in thơ nhưng mọi người vẫn không quên một Trương Tuyết Mai nhạc sĩ.

Trong tập thơ này, nhà thơ Trương Tuyết Mai có duy nhất bài thơ hai câu rất hay: “Đã tàn thì rơi đời vẫn thế/ Chớ ngậm ngùi thêm nữa hoa ơi” (Tàn rơi). Toàn tập thơ là nỗi lòng của người con nhớ mẹ, nhớ ba và sự cô đơn khắc khoải trong tình yêu với những câu thật đặc sắc.

N.TÝ