(PL)- Chiều 10-7, thông tin về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn TP nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết tổng kinh phí tặng quà của TP Hà Nội là hơn 103 tỉ đồng.

Điểm mới từ năm 2018, ngoài các đối tượng tặng quà cơ bản giữ nguyên như các năm trước, TP điều chỉnh, bổ sung đối tượng là đại diện gia tộc thờ cúng hai liệt sĩ trở lên. Theo đó, TP sẽ tách riêng theo số liệt sĩ thờ cúng để tặng quà mức 500.000 đồng/suất (một liệt sĩ/suất quà).

Các đối tượng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thương binh B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên, đại diện thân nhân liệt sĩ, người trực tiếp tham gia kháng chiến… mức 1 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, TP thăm hỏi, tặng quà tới các cá nhân và đơn vị tiêu biểu với các mức 11 triệu đồng/đơn vị, 6 triệu đồng/đơn vị: Thăm, tặng quà ban quản lý các nghĩa trang liệt sĩ của TP; mức 2,3 triệu đồng/suất: Thăm, tặng quà 60 gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp này, lãnh đạo TP đi thăm và tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu với mức quà tặng cá nhân 2,3 triệu đồng/suất.

T.THỊNH