(PL)- Ngày 16-12, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội cho biết mức thưởng tết âm lịch năm 2015 dự báo cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp (DN) FDI, mức thưởng cá nhân cao nhất là 85,6 triệu đồng.

 

Như vậy, mức trung bình khối DN FDI có mức thưởng tết âm lịch là 3.750.000 đồng/người. Đứng thứ hai là khối DNTN có mức thưởng đạt 3,7 triệu đồng/người. Tiếp đến là khối công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng tết âm lịch trung bình là 3,3 triệu đồng/người. Đứng cuối là khối các DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng tết âm lịch trung bình là 3.450.000 đồng/người.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản gửi các tỉnh, thành trong cả nước yêu cầu báo cáo nhanh tình hình tiền lương, nợ lương năm 2015 và kế hoạch thưởng tết cho người lao động ở các DN trên địa bàn trong dịp tết. Thời hạn báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 30-12-2015.

VIẾT LONG