(PL)- Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo thu hồi 50 điểm giữ xe trên các tuyến phố của nhiều quận trung tâm. Thời hạn cuối để các tổ chức, cá nhân hoàn thành việc xóa bỏ các điểm giữ xe là trước 25-1.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc xóa các điểm giữ xe trên nhằm hạn chế ùn tắc giao thông dịp cuối năm, đồng thời phục vụ cho việc khảo sát, tổ chức phân làn đường giao thông trên một số tuyến phố.

Trước đó, Sở này đã thông báo trưng cầu ý kiến người dân về dự định tổ chức lại giao thông trên 14 nút giao.

THÀNH VĂN