(PL)- Chiều 21-7, ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, cho biết đã báo cáo cho UBND tỉnh về trường hợp Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex chưa nộp 800 triệu đồng tiền công đoàn phí từ quý IV-2008 đến nay.

UBND tỉnh sẽ có cuộc họp để giải quyết vấn đề này. Cũng chậm nộp tiền công đoàn phí còn có Công ty TNHH Thủy sản Việt Hải. Tuy nhiên, công ty này cam kết sẽ thực hiện việc đăng nộp cho công đoàn cấp trên số tiền hơn 500 triệu đồng. Qua công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, Ủy ban Kiểm tra của LĐLĐ Hậu Giang phát hiện hai công ty trên dù hằng tháng đều thu tiền công đoàn phí (2%) của các công đoàn viên nhưng không nộp về công đoàn cấp trên.

GIA TUỆ