Hỗ trợ 800 lao động ngành nông nghiệp học tiếng Hàn
(PLO)- Mức hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/khóa tiếng Hàn cơ bản/người. Người lao động thuộc đối tượng khác, mức tối đa là 2,5 triệu đồng/khóa.

Đây là mức hỗ trợ cho các lao động Việt Nam trong kỳ thi tiếng Hàn năm 2017 sắp tới để sang Hàn Quốc làm việc làm việc trong ngành nông nghiệp.

Liên quan đến việc hỗ trợ này, Bộ LĐ-TB&XH đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc dành 800 chỉ tiêu ngành nông nghiệp cho người lao động cư trú dài hạn tại 64 huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo không thuộc các huyện bị tạm dừng (đưa lao động sang Hàn làm việc) trong năm 2017.

Hỗ trợ 800 lao động ngành nông nghiệp học tiếng Hàn - ảnh 1
Lực lượng an ninh dùng máy quét để kiểm tra học viên trước khi bước vào phòng kiểm tra tiếng Hàn. Ảnh: P.ĐIỀN

Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn, trước ngày 20-4, các cơ quan được giao nhiệm vụ của địa phương tổng hợp ý kiến, gửi Bộ LĐ-TB&XH số lượng danh sách lao động, danh sách đăng ký và cơ sở đào tạo được lựa chọn tại địa phương để hướng dẫn ký hợp đồng đặt hàng đào tạo.

Theo đó,  người lao động thuộc hộ nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, mức hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/khóa tiếng Hàn cơ bản/người. Người lao động thuộc đối tượng khác, mức tối đa là 2,5 triệu đồng/khóa.

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương, trong đó Bộ LĐ-TB&XH hỗ trợ kinh phí đào tạo tiếng Hàn cơ bản (250 giờ), từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và ngân sách địa phương và nguồn huy động.

PHONG ĐIỀN